Hi, CUSTOMER!

Example: books, shoes, fashion, romance, novels, etc.

loading shopping cart...

1

CBK00172 - SALU-SALO

price
PHP 99.75
We're Back On track discount is less than 30% for a minimum purchased of PHP 100.00
AVAILABLE ON STOCKS
AVAILABLE
Author
Susie R. Baclagon-Borrero
Weight
97g
reviews & ratings
0 review
  • 5 stars (0 vote, 0%)
  • 4 stars (0 vote, 0%)
  • 3 stars (0 vote, 0%)
  • 2 stars (0 vote, 0%)
  • 1 star (0 vote, 0%)
social media

 

  • Currently there are no reviews on this product.

We want to know your opinion!

Please login or register to post your review.

Si Marina ay isang batang "Indio" na nakatira sa labas ng bakod ng Intramuros.

lntramuros. Halos gabi-gabi, ang m mga ina ay nagdaraos ng salu-salo sa f kanllqpg bahay-bahay. Nang ang kanyang ina ang maghanda ng kaparts na salu-salo saTantiang bahay, natuklasan nl Marina ang isa pang salu-salo na sa tlngin niya ay dap^Jifiim sa kaalaman ng mga dayuhang mananakop sa bansa, tulad ni Padre Quentln.

Nang gabing iyon, napagtanto ni Marina ang mahalagang papef na glnagampanan ng isang batang katulad niya sa pagkamit ng kalayaan.

farina is an "indio" kid who lives outside the walls of lntramuros. Almost every night, the mothers hold gatherings in different houses. When her mother prepares a similar gathering in their house, Marina discovers another gathering which she believes should be kept secret from the knowledge of the foreign colonizers of the country, like Father Quentin.

That night, Marina realizes the important role a child like her plays in . achieving independence.

Recommendations

Total Price: PHP 439.25

CBK00188 - Sa Ilalim ng Dagat, PHP 84.75

CBK00194 - Tuldok: Ang Pinagmulan ng Buhay, PHP 84.75

CBK00206 - Si Tanya, Ang Uwak Na Gustong Pumuti, PHP 269.75

Order Now

PHP 99.75
Quantity

Top Seller


SiteLock